'DE BEZIELENDE KRACHT VAN DE LOTUS BLOEM'

 

 

DE LOTUSBLOEM SYMBOLISEERT OP PRACHTIGE WIJZE, HET LEVENSPAD

VAN DE MENS OP AARDE. DOOR VELE LEVENS EN MENSELIJKE ERVARINGEN,

TRANSCENDEERT HIJ GESTAAG DOCH FEILLOOS OPWAARTS IN GEESTELIJK BEWUSTZIJN.

 

VANUIT HET ZAADJE IN DE MODDER, ‘HET DUISTER’, ONWETEND, GROEIEND

DOOR EN TOT BOVEN HET WATEROPPERVLAK NAAR ‘HET LICHT’, IN VOL BEWUSTZIJN.

MET HET VOLLEDIG OPENBLOEIEN VAN DE LOTUS, IS AANVAARDING EN EENWORDING

MET ZIJN GODDELIJKHEID EEN FEIT EN DE AARDSE KRINGLOOP DER ZIEL VOLTOOID.

 

HET ENERGETISCH WERKHUIS

PROCES BEGELEIDING IN HELING & BEWUSTWORDING

 

DE BENAMING VOOR ‘HET ENERGETISCH WERKHUIS’, KWAM JAREN GELEDEN INTUÏTIEF TOT STAND, WAAR IK MIJ TOEN NIET VAN GEWAAR WAS. HEDENDAAGS, VERTEGENWOORDIGT HET NAGENOEG WOORDELIJK ALS FIGUURLIJK DE ERVARING, VAN WAT ER TIJDENS MIJN WERKZAAMHEDEN OP ENERGETISCH NIVEAU GEBEURT TOT MIJN MEDEMENS.

 

DE WERELD ZIT IN EEN ENORM ‘WEDERGEBOORTE’ PROCES, WAARIN HET GEESTELIJK BEWUSTZIJN VAN DE MENSHEID LANGZAAM DOCH ZEKER WORDT OPGESTUWD. DIT HOUDT IN DAT ALLES WAT OP ‘NIET LIEFDE’ IS GEFUNDAMENTEERD, ZAL WORDEN GETRANSFORMEERD OF AFGEBROKEN. IEDER MENS, ZAL HIER OP ZIJN NIVEAU VAN BEWUSTZIJN, GEVOELS- EN LEVENSOMSTANDIGHEDEN, VROEG OF LAAT MEE WORDEN GECONFRONTEERD.

 

DE ENE MENS KAN DIT PROCES DAN OOK INTENSER ERVAREN, DAN EEN ANDER. hET FEIT IS ECHTER, DAT IEDEREEN OP ZIJN WIJZE, DOOR DIT ‘GEBOORTEKANAAL’ (VERANDERINGSPROCES) HEEN ZAL MOETEN GAAN. UITERAARD ZAL MEN HIERIN ‘WEERSTAND’ ERVAREN.

 

DEZE ‘WEERSTANDEN’ OF INNERLIJKE EN UITERLIJKE ‘STRIJD’, SPEELT ZICH MET NAME OP MENTAAL-, EMOTIONEEL-, IDENTITEIT- EN LICHAMELIJK GEBIED AF. VANUIT HOLISTISCH PERSPECTIEF BEZIEN, ZIJN DIT BLOKKERENDE OPHOPINGEN VAN ENERGIE, WELKE LANGERE TIJD PSYCHISCH WORDT ONDERDRUKT, WAARDOOR DE LEVENSSTROOM VIBRATIE, OP EEN KWALITATIEF LAGERE TRILLING IS GEKOMEN.

 

DE GEVOLGEN WORDEN ERVAREN OP DE VIER EERDER BENOEMDE GEBIEDEN, MAAR OVER HET ALGEMEEN EERST OP LICHAMELIJK GEBIED MET KLACHTEN, PIJNEN OF ZIEKTESYMPTOMEN. HEFTIGE GEVOELENS EN EMOTIES WELKE TOT UITING KOMEN EN WAAR GEEN CONTROLE OVER IS. PSYCHISCHE KLACHTEN, STOORNISSEN EN VERWARDHEID. IDENTITEIT CRISIS.

 

DE KERNOORZAAK VAN BOVENGENOEMDE SCHETSEN, LIGGEN VOORNAMELIJK IN DE EERSTE BASIS JAREN VAN DE KINDERTIJD. DE GEBOORTE EN OMSTANDIGHEDEN, DE SFEER VAN DE LEEFOMGEVING EN WIJZE VAN OPVOEDING ZIJN VAAK BEPALEND GEWEEST. iN DEZE KRITIEKE FASE WORDT DE PSYCHE GEACTIVEERD EN GEVOED.

 

MET BEHULP VAN EEN ‘ENERGETISCHE DIAGNOSE’, WORDT DAAROM ALTIJD NAAR DEZE FASE GEKEKEN. INDIEN MEN MENTAAL EN EMOTIONEEL ‘VAST ZIT’ OF EEN LAAG ZELFBEELD EN ZELFGEVOEL HEEFT ONTWIKKELD, DAN ZAL MEN HIERVAN BEWUST WORDEN GEMAAKT.

 

EEN HAASTIG EN VLUCHTIG LEVEN, WAARIN ONVOLDOENDE RUIMTE WORDT GECREËERD VOOR RUST EN ZELFREFLECTIE, ZAL VROEG OF LAAT LEIDEN TOT VASTLOPEN. hET PROCES VAN BEWUSTWORDING, GAAT JUIST OVER HET TERUGBLIKKEN EN OVERWEGEN VAN EERDER GEMAAKTE KEUZES IN HET LEVEN EN OM DEZE TE LEREN BEGRIJPEN. ALLEEN DOOR DE GEVOLGEN VAN ONBEWUSTE KEUZES TE ERVAREN, ZULLEN DEZE JE ‘DWINGEN’, OM MEER OVERWOGEN KEUZES OF BESLUITEN TE GAAN MAKEN IN HET VERVOLG.

 

OP AUTHENTIEKE WIJZE WORDT U BEGELEID IN UW HELING EN BEWUSTWORDINGSPROCES. TIJDENS HET STELLEN VAN EEN DIAGNOSE, WORDEN UW ERVARINGEN EN LEVENSOMSTANDIGHEDEN IN EEN RUIMER PERSPECTIEF GEPLAATST EN WORDT DE MENSELIJKE PSYCHOLOGIE, SPIRITUEEL BELICHT. HIERNA WORDT U EEN ENERGETISCHE BEHANDEL METHODE AANGEREIKT TER OVERWEGING.

 

 

 

 

 

MEDIA

IMPRESSIE